News

Studio

Calendar

Wetterhall – En plein air

kamp
Vernissage fredag 25:e januari 18 – 21, utställningen pågår till 3:e februari.
Öppet lördag – söndag 11 – 17, onsdag – fredag 16 – 19.

Konstkollektivet Wetterhall har i sin utställning på samma sätt som impressionisterna tagit steget ut från ateljén. Titeln i utställningen syftar till impressionisttermen En plein air – in open air- och antyder en ny vandring lik de sena 1800-talskonstnärernas sanningssökande övertygelse. Bort från ateljéarbetets konstbelysta begränsningar och mot den naturliga omgivningens faktiska förutsättningar.

Influerad av Nietzsches texter om tanke och handling visar Wetterhall en fotografisk dokumentation av sitt pågående projekt där omformandet av verkligheten är den konstnärliga handlingen. Utställningen är alltså inte en fotografisk sådan. Fotografierna är snarare ett verktyg, de representerar alla en aktiv handling som i sig skapar ett fenomen.

“With the environment as canvas, more like architects than artists; creating structures, recreating structures, restructuring With focus on direct action, Wetterhall organizes street fights, build treehouses and create light using hand made explosives.”
– K C

2008-01-11