News

Studio

Calendar

Inte vår verklighet

Alexander Creutz
Petter Nilsson
Martin Nordell

Vernissage
Fredag 16e aug. 18.00 – 22.00
————————–
Öppet
Lör. Sönd. 13.00 – 18.00
————————–
Tre konstnärer med graffitibakgrunden gemensamt möts nu i gemensam sak.
Efter en brokig bakgrund har erfarenheter och tankar byggs upp hos dessa konstnärer om sidor och idéer, för mörka eller jobbiga, för att tas upp i den kollektiva bilden av hur samhället ser ut. Med vitt skilda infallsvinklar och uttryck visar de nu måleri som rör sig i det grumligaste kölvatten vår självbild flutit fram över.

Alexander Creutz
porträtterar träffsäkert i detalj de mörka, våldsamma sidorna av samhället få vill ta i, eller ens låtsas att de finns.

Petter Nilsson
visar delar ur serien Sea of Ice där han använder romantikens bilder för att kommentera klimatdebattens irrationella, symboltyngda och självcentrerade sidor.

Martin Nordell
arbetar mer direkt med det undermedvetna. I en expressionistisk tradition blandas nya uttryck och fram kommer enorma serier med påtagligt mörker och direkthet.

fb.

2013-08-13