News

Studio

Calendar

Archive for August, 2015


State of a Place

STATE OF A PLACE klar

 

“…representeras en plats av ett “geografiskt avgränsat område” eller av punkter i ett rum, men även som “ett rum som människan fyllt med meningar och betydelser”. En plats är, i fysisk eller symbolisk mening, lokaliserad i rummet ” -Wikipedia

 

I utställningen STATE OF A PLACE möts tre målare, Tomas Nanne-Sandberg, Robert Söderqvist och Petter Nilsson, för att med sina olika uttryck och hållningar ta sig an begreppet plats. Människan själv syns inte till, men såväl mentala som fysiska konstruktioner, tydligt skapade av människan målas upp och ställer frågor om vad rummet är, och vore utan, våra avgränsningar.

 

Vi möts i gränslandet gränsen mellan natur och kultur, idé och realitet, där måleriet är det bärande.

 

 

Vernissage Fredag 4e sept. 18.00-22.00

4-13 september

mån fre 16-20

lör sön 12-17

 

FACEBOOK EVENT

2015-08-24