News

Studio

Calendar

Archive for October, 2016


FÖRSTÅELSEHORISONTER

image

FÖRSTÅELSEHORISONTER

–––––––––––––––––––––––––––––

Adam Wallenberg • Alice Damirjian

Henrik Green • Joshua Mårtens Österman

En grupputställning som vill utmana och utvidga mellanmänskliga förståelsehorisonter genom konst och samtal. Utställningens verk utforskar filosofiska teman som: tidslighet, språk & förståelse, individualism & kollektivism, det heliga, upplevelsen av “liv” och egot.

Den 30 oktober 16.00-19.00 är det vernissage och utställningen invigs med live-musik, diktuppläsning och mingel med konstnärerna.

Alla är varmt välkomna!

Öppetider (kan komma att ändras): Vardag 16.00-19.00 • Helg 12.00-17.00

–––––––––––––––––––––––––––––––

Utställningen är en fristående fortsättning på det immateriella konstprojektetet “Konstmuseet som Katedral” som pågick 2015-2016 på Moderna Museet.

“FÖRSTÅELSEHORISONTER” består av video, installation, text, måleri och samtal (schema kommer snart).

Läs mer om Konstmuseet som Katedral här: www.amon-art.se

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Förståelse är något som inträffar. Vi skapar inte förståelsen, den händer oss. Därför finns det alltid en risk med förståelsen. Genom horisontsammansmältning (tyska: Horizontverschmelzung) i ett samtal skapas en annan övertygelse, man blir en annan än den man var. Förståelsen blir då inget vi skapar, utan något som smälter. Det är som när snö smälter. “

– Hans-Georg Gadamer

2016-10-30In Landscape I Walk / I landskapet jag går // IntraGalactic Arts Collective

image

16-29 oktober

Detroit Stockholm, Roslagsgatan 21, Stockholm.

Vernissage söndag 16 oktober 14-17

Seminarium söndag 23 oktober 13-16

Galleriet är öppet 22-23 oktober 12-18 samt 29 oktober 12-18. För ytterligare upplysningar eller för att boka visning vid annan tidpunkt, kontakta

 0702-571559 / malin@malinstahl.se

Organiserat av IntraGalactic arts collective.

Malin Ståhls utställning är summan av flera års arbete med relationen mellan kroppen och landskapet. Arbetet utgör ett undersökande av betydelsen av plats och närvaro, men också ett undersökande av konstruktionen av det som ses som naturligt. Malin Ståhl är medlem i IntraGalactic arts collective och vi är glada att kunna presentera denna utställning av hennes arbete.

Landskapet och kroppen. Trycker mig mot det oeftergivliga. Rörelserna, stegen, vinden. Samtalen ligger i mossan. Vattnet mot kroppen. Stenens röst, handen följer formen. Träd och himmel ger plats. Stillheten mellan rörelserna. I kroppen förvarar jag mina minnen. Det jag vet finns också där. Jag går i landskapet.

Jag utför mina performance i landskapet och ingen publik är närvarande. Jag spelar in verken på video, utan ljud. Videons bildsnitt, komposition och tidsram bildar tillsammans en representation av verket som visas för publiken. Vad som är med och hur det organiseras i bilden är noga utvalt.

Seminarium

Filmisk bild

23 oktober

13-16

Seminariet är en del av utställningen In Landscape I Walk / I landskapet jag går på Detroit Stockholm, Roslagsgatan 20 i Stockholm. I seminariet tittar vi på vad som kan uppstå ur förhållningssätt som är tidsliga såväl som rumsliga. Vi undersöker på vilka sätt kan filmisk bild vara ett sätt att tänka kring och närma sig ett annat konstnärligt medium.

Filmisk bild inleds med fyra korta presentationer av Malin Ståhl, Anita Wernström, Maria Högbacke och Simon af Wetterstedt och följs av ett samtal under ledning av John Sundholm. Vi vill välkomna publiken att vara delaktiga i samtalet.

Malin Ståhl är konstnär och arbetar med utgångspunkt i tankar kring landskap och kropp. Hon är intresserad av den kunskap som kan förmedlas mellan plats och kropp och hur den kunskapen kan bli synlig. Malin Ståhl presenterar filmisk bild och utställningen In Landscape I Walk / I landskapet jag går.

Anita Wernström (Anita Pitcher) är konstnär och arbetar med performance, video och collage. Den filmiska bilden kommer att undersökas genom dekonstruerade bilder och i hur vår hjärna visuellt applicerar narrativ på bildserier.

Maria Högbacke arbetar med måleri och bildskapande. Hon är intresserad av dialogen kring konst som sker genom installation, textproduktion och samtal. Maria Högbacke presenterar filmisk bild och måleri.

Simon af Wetterstedt är utbildad filmvetare som är på tok för intresserad av filmmanus. Inte bara ur ett teoretiskt perspektiv utan har de senaste åren också skrivit en rad egna manus. Simon af Wetterstedt presenterar filmisk bild och manuskript.

John Sundholm är professor i filmvetenskap vid Stockholms Universitet och verksam vid forskarutbildningen i fri konst vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Han är också verksam som curator (film programmer) och arrangerar experimentfilmevenemanget AVANT (www.avantfilm.se). John Sundholm leder ett öppet samtal mellan deltagarna och publiken.

Varmt välkomna!

2016-10-11