News

Studio

Calendar

Lake // Märta Rovin

17359327_1479162548800618_4613863807574327239_o

Lake
Märta Rovin
24.03 – 02.04.2017
Vernissage: fre 24 mars kl 17 – 21
Öppet: to-fre kl 18 – 20, lö-sö kl 12 – 16
Detroit
Roslagsgatan 21, Sthlm
www.detroitstockholm.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Utgångspunkten för verken i utställningen är en kontemplation kring att erövras av sakers tillfälliga betydelse. Hur man genom att tolka och söka efter tecken i omgivningen sammanställer mening i syfte att låta något odefinierat utomstående ta vid.
Lake består av teckningar i olika format som tillsammans med ett skulpturalt objekt bildar ett större verk. Teckningarnas motiv utgörs av osorterade, förvrängda och sammansatta minnesbilder av objekt, personer eller platser. Skulpturen är en uppförstorad avgjutning av en grop i marken, en vattenpöl, en bottenlös sjö. Sjön är lyft ur sitt sammanhang och placerad på en imaginär skärningspunkt mellan det sublima och den påtagliga fysiska verkligheten.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
The starting point for this exhibition is a contemplation around being conquered by the temporary significance of various objects. How we by interpreting and searching for signs in the surroundings compile meaning in order to let something undefined take over. Small, crucial moments determine how we should proceed.
Lake consists of drawings in various format, which along with a sculptural object form a larger work. The drawings consist of unsorted, distorted and complex memories of objects, people or places. The sculpture is an enlarged cast of a hole in the ground, a puddle, a bottomless lake. The lake is out of context and placed on an imaginary intersection between the sublime and the tangible physical reality.

2017-03-20