News

Studio

Calendar

Heraldik och Gängsnack

2006.06.17.
Mini exhibition at Detroit Örnsberg. Max Ockborn shows drawings on different themes, for example barbados och
turtles. Linnea Sjöberg shows a series of drawings called Gängsnack med oordning.

Heraldik och Gängsnack