News

Studio

Calendar

Joel Danielsson

Mot Lägre Vatten – Vernissage Joel Danielsson

 

Vernissage Torsdag den 22:a Maj, 18:00-22:00
Öppettider: 23:e – 29:e Maj, 12:00 – 17:00

Bar finnes, endast kontanter.

Under öppningen kommer Joel Danielsson och Per Åhlund spela tillsammans.

”Den stora floden från det obekanta har inte bara stigit över alla vattenståndsmätare utan också över märkena för det högsta kända vattenståndet. Detta gör att säkerheten blir tvivelaktig också på det intellektuella området, ja till och med förtretet, som all tagen egendom. Tänkandet måste söka annat skydd: andra mer fjäran motiv återklingar […] Men var möts det bestämda med det obestämda – vågspelet med precision? […] Nu befinner vi oss i det ouppmätta. Här är säkerheten mindre, förhoppningen om vinst större. ”Vilda stigar” är ett vackert sokratiskt ord för detta. Det antyder att vi befinner oss vid sidan av de säkra vägarna och i det osöndrades rikedom. Dessutom inbegriper det möjligheten att misslyckas.”

Ernst Jünger, ur Linjen

 facebook-event