News

Studio

Calendar

SEA OF ICE – Petter Nilsson

seaofice

Sea of Ice är en serie arbeten av Petter Nilsson som tar direkt avstamp i den tyske 1800-talsromantikern Caspar David Friedrich´s bilder.
Under de 200 år som passerat sedan dessa målningar först presenterades kan vi se hur våran relation till, och hur den hotbild isen utgör, har förändrats.
I diskussionerna kring det nya hotet, som den globala uppvärmningen utgör, kan man dock se romantiska tankeströmningar blossa upp på nytt.
En ovilja att ta del av vetenskapen för ett mer känslomässigt förhållningssätt till sin omgivning. Naturen som en överlägsen kraft, omöjlig för människan att påverka. En nostalgisk idé om tidigare generationer och deras okomplicerade, naturliga existens.

Välkommen på vernissage!
Fredag 7e mars. 18.00-22.00
Ta med lite fysiska pengar, bra konst och billig bärs finns!

Endast öppet 7-13e mars, så sov inte på den här!