News

Studio

Calendar

Transportprocesser – Hedda Viå

The sound and video installation Transportprocesser by Hedda Viå marks the re-launch of Detroit Gallery.
Please join us for the Vernissage on 15 April, 17-21pm

Exhibition open 16–20 April, 12-16pm

En person färdas genom världen i samma takt som hon färdas inom sig själv. Men vilka redskap krävs för att transcendera alltet?

Aktiviteten är en lägesförändring som skär genom tid, inom kroppen. Signaler och sinnesförnimmelser, rörelser och blickar. Miljontals nervimpulser med oändliga kombinationer, den inre transporten är påtaglig, aldrig obemärkt.

Fysiska gestalter, klädda i vibrationer och kemiska substanser. Tingen greppas och blir en förlängning av kroppen, en materialisering som är bryggan men också motståndet mellan kropp och omvärld.

Historien är ett pågående dån och det föränderliga är fastlagt och stelnat. Nuets människa känner sig sann i det ständigt skiftande. Det ständigt skiftande fryser till is under hennes fötter. Flykten i att omvandla sig själv, omskapa sina idéer och omförhandla sina ideal; den ultimata rörligheten behöver ett rörligt underlag. Ytan är förrädisk.

Hedda Viå, född 1986 i Stockholm, har en fil. kand i konstvetenskap och sociologi och studerar för närvarande vid Kungliga Konsthögskolan.

infernalrunners.se/hedda