News

Studio

Calendar

IntraGalactic Arts Collective

 

IntraGalactic arts collective are interested in art production, collaborative projects and exhibition and project making. Our members are Sofia Broman, Elisabeth Geijer, Maria Högbacke and Malin Ståhl.

http://intragalacticartscollective.tumblr.com

 

IntraGalactic arts collective är intresserade av konstproduktion, samarbetsprojekt och utställnings – och projektskapande. Våra medlemmar är Sofia Broman, Elisabeth Geijer, Maria Högbacke and Malin Ståhl.

http://intragalacticartscollective.tumblr.com

 

malin_ståhl_scuss'a_blue